Sigurna sam da smo se svi mi bar ponekad osećali kao čudak, drugačiji od svih, kao neko kome nešto ozbiljno fali. Taj osećaj je često rezultat površnih veza, nedostatak kvalitetne komunikacije, a ponekad i izolovanosti. Ukoliko nemamo ili ne možemo sa nekim da podelimo što nam leži na srcu, ukoliko smo sticajem okolnosti često sami, neminovno je da će se javiti osećaj usameljenosti.

Ljudi su socijalna bića. Socijalne interakcije i emotivno vezivanje su od velikog značaja za optimalno psihičko, a istraživanja kažu i fizičko zdravlje.

Kako usamljenost utiče na vaše fizičko zdravlje

Angus Chen u tekstu “Usamljenost može da utiče na naše gene, i naš imuni sistem” se poziva na nekoliko bioloških istraživanja o uticaju usamljenosti na fizičko zdravlje. On kaže da je nađena veza između usamljenosti i srčanih oboljenja, kancera, depresije, Alzhaimera i pojedinih neurodegenerativnih oboljenja. Istraživanja kažu da imuni sistem usamljenih ljudi radi drugačije.

Ukratko, bela krvna zrnca usamljenih ljudi su aktivnija nego što je to optimalno i uobičajeno za ljudski organizam. Povećana aktivnost belih krvnih zrnaca utiče na pojačanu inflamaciju, koja je normalna imuna reakcija usled fizičkog ozleđivanja i zarastanja rana ili bakterioloških infekcija. Zna se da hronično povećana inflamacija u telu stvara rizik za pojavu nekih od napomenutih oboljenja. Detaljnije objašnje zašto i kako usamljenost negativno utiče na naše fizičko zdravlje možete pročitati u gore navedenom članku.

Šta vas to plaši u istinskom povezivanju sa drugima

Angus isto tako kaže da je usamljenost svuda. Nalazimo je i u punim i u praznim sobama. Nalazimo je i u dugogodišnjih brakovima.

U zavisnosti od karaktera i ustaljenih obrazaca ponašanja u međuljudskim odnosima neki ljudi imaju sklonost da se zatvaraju u sebe, grade visoke zidove da bi se emotivno zaštitili. Drugi na izgled vode uzbudljive i socijano bogate živote, ali se ne sećaju kad su nešto iskreno podelili o sebi, često ni sa najbliskijim osobama. Oni štite sliku o sebi koju su pažljivo izgrađivali godinama. Masku koju su stavili nekada davno i zaboravili da je skinu, jer tu nalaze sigurnost.

U oba slučaja, radi se o istom fenomenu, strahu od istinskog “otkrivanja”. Većina naših odnosa leži negde na skali između ova dva ekstremna primera. A niko nije imun na osećaj ranjivosti koja je najčešća posledica otkrivanja tih osetljivih delića sebe.

Brene Brown, sociolog i poznati stručnjak koja se zadnjih 13 godina bavi istraživanjem na temu stida, ranjivosti, hrabrosti i osećaja lične vrednosti, ranjivost smatra jednom od osnovnih ljuskih strahova. Radi se o legitimnom strahu da izolovani od socijalne sredine ne možemo opstati, štaviše preživeti. Dilema je uvek ista “koliko i sa kime otkriti autentičnog sebe”, ne dovodeći sebe u opasnost da budemo ismejani, obeleženi i naposletku odbačeni.

Međutim, i najokoreliji introvert ima potrebu za emocionalnim vezivanjem, kao i za razgovorima sa ljudima sa kojima može da podeli svoje misli. I najekstravertniji ekstravert ima potrebu da kaže šta mu leži na srcu i potrebu da ga neko stvarno čuje i razume.

Ljudska komunikacija je slojevita i multidimenzionalna. To što ekstravert obično izgleda socijalno adaptiran odnosno “povezan”, jer je okružen ljudima gde ima mogućnosti za obilne komunikacije, ne mora da znači da se dovoljno izlaže pravom međuljudskom povezivanju, kroz onaj nezaobilazni deo “otkrivanja sebe”.

Rizik otvaranja nasuprot zoni sigurnosti

Ne znam koje su vaše okolnosti, koliko ste socijalno aktivni i sa kojom lakoćom jedrite društvenim okruženjima. Bilo da su ona još uvek staro-vremenska (oči u oči), ili elektronska, ali kad se osetite da vam usamljenost nadolazi ili preplavljujea, probajte nešto što nije u vašem uobičajenom domenu ponašanja.

Mentalno i emocionalno ”skidanje” je teritorija rizika. Kao što sam već napomenula, “otvaranje” nosi u sebi mogućnost da budemo neshvaćeni, osuđeni, a možda i odbačeni. Zato što je ovo realan strah, rizik koji smo spremni da prihvatimo bi trebao da bude približno proporcionalan stepenu bliskosti i poverenja koji osećamo prema onima sa kojima želimo da se povežemo.

Ako vam je namera da izgradite više bliskosti u međuljudskim odnosima, ne možete uvek da “igramo na sigurno”. Upuštanje u više rizika daje nam mogućnost za građenje novih ili drugačijih odnosa. Usamljenost, ili prosto taj neki osećaj praznine, koji ne može da popuni niko i ništa je znak da je vreme za rizik. Rizik ne mora uvek biti veliki i dovesti vas u opasnost socijanog samoubistva. Naprotiv.

Mali ali redovni koraci su mnogo blagorodniji nego ishitrene odluke i neadekvatno deljenje i ogoljavanje sebe i svog života.

Koje je osnovno pravilo građenja bliskosti u socijalnom okruženju

Koliko ljudi, toliko i pravila. Ja sam sledeći načina “otvaranja” ustanovila kao adekvatan. Naravno, pročitala sam dosta literature na ovu temu, a pre toga napravila bezbroj socijalnih grešaka. Već neko vreme zahvaljujući tome što sam otkrila, ustanovila sam ono što se meni pokazalo kao “adekvatno deljenje” sebe. Pravila koja sam okvirno za sebe odredila nisu neprikosnovena. Nadam se da će nekima dati realno usmerenje ka građenju bliskosti, i isto tako ukazati na osećaj prave mere po pitanju istog.

Moje pravilo je da sa ljudima i grupama sa kojima ne delim veliku bliskost podelim tek malo više nego što mi je komforno. Cilj je opipavanje teritorije, a fokus je na povratnoj sprezi koju dobijam u tom trenutku. Pitanje koje sebi postavljam je “da li se među nama stvara ta neodoljiva magija prepoznavanja, razumevanja i izazova, ili ne”? Odgovor na ovo pitanje će uticati na moj dalji tok komunikacije. Povratak na sigurnu teritoriju ili dalje istraživanje.

Kada se upuštate u nove međuljudske odnose, uglavnom ulazite sa dozom rizika, a možda i straha. Nekim ljudima nije jasno zašto i pored razvijenih veština komunikacije i dalje teško ostvaruju bliskost. Odgovor je jednostavnost. Za bliskost je neophodna komunikacija, ali nije dovoljna. Emocionalne investicije u građenju bliskosti su mnogo jača valuta.

Kako vi stojite sa povezivanjem sa drugima?
Da li imate poteškoća u ostvarivanju bliskosti sa drugima?
Osećate li se ponekad usamljeno?

Autor: Aleksandra Sokolovski