Većina coaching metoda se zasniva na učenju klijenta ‘’soft skills” veštinama kao što su upravljanje vremenom, postavljanje ciljeva, rešavanje konflikata, asertivnoj komunikaciji. To podrazumeva da je klijentu dovoljno da nauči neku životnu veštinu i primeni je uspešno u svom životu.

Naravno psihoedukacija i učenje veština su sastavni deo life coachinga, međutim često se ispostave kao nedovljne za dublje i trajnije promene. Mnogi life coaching pristupi podrazumevaju da nema unutrašnjih, nesvesnih otpora. Nerazumevanje nesvesnih otpora je jedan od razloga koji mnoge “self help” metode i coaching procedure čine neefikasnim.

O.L.I. psihodinamički coaching

Ono što razlikuje mnoge life coaching orijentacije od O.L.I. metoda je rad ispod površine, ispod nivoa pojavnog. O.L.I. psihodinamski coachevi osposobljeni su za prepoznavanje i rad sa nesvesnim opstrukcijama i otporima u radu sa klijentima. U grupu sertifikovanih i akreditovanih coacheva sa dugodogišnjim iskustvom spadam i sama.

Ovaj metod mi omogućava celovitiji uvid u klijentovu dinamiku ličnosti, kao i ono što nesvesno doprisnosi razvoju i održavanju problema kod ljudi.

Sandra - OLI centar

Kroz učenje i praktikovanje sedam emotivnih kompentencija coachevi O.L.I. metoda vode klijenta do otkrivanja ličnih istina uvidom i aktivnim radom na otklanjanju lažnih informacija o sebi, drugima i svetu oko nas.

O.L.I. life coaching metod je intergrativan, što znači da pored bazične psihodinamske orijentacije koristi i metode drugih psiholoških pravaca. Kao obiman, dublji i sveobuhvatan, ovaj metod daje klijentu “to nešto više”.

Program je akreditovan od strane UPSKS (Udruženje za psihoterapiju, savetovanje i koučing Srbije).

Za više informacija o O.L.I. life coaching metodu posetite web stranicu O.L.I. Centra.

Kao life coach mogu vam biti odani saveznik na putu vašeg ličnog rasta i razvoja.

O MENI

Aleksandra Sokolovski

Moje ima je Aleksandra Sokolovski. Školovana sam i terenirana u oblasti life coachinga i psihološkog savetovanja u zemlji i inostranstvu. Jedini sam licencirani Marta Bek life coach u regionu. Bavim se Life coachingom od 2009-e godine. >>>

NEWSLETTER PRIJAVA

Pijavom na Newsletter u vaš inbox stizaće:
  • - najnoviji tekstovi sa sajta,
  • - novosti o life coaching programima
  • - pogodnosti pri prijavi na radionice